ALEKSI-MESKIŠVILI Ketuta

Artist Ketuta Alexi-MeskhishviliRođena je 1979. u Tbilisiju, Gruzija.

Živi i radi u Berlinu.

www.micкyschubert.de

 

1. Zelene naočari, 2016

Arhivski pigmentni print

 

2. Pletenica (Svetlo), 2016

Arhivski pigmentni print

 

3. Osil (magenta),2016

Arhivski print na foliji

 

4. Osil 2,2016

Arhivski pigmentni print

 

5. Maka, 2013

C-print

 

6. Maka, 2013

C-print

 

7. Pesnica, 2015

Arhivski tuš na papiru

 

8. Prethodno je moja glava, 2012

C-print

 

9. Tamna palma, 2013

Arhivski pigmentni print

Ljubaznošću Micky Schubert Galerie, Berlin

 

Radove Aleksi-Meshišvili karakteriše intimnost krupnih planova kojom ona dopušta da se njena tačka gledanja preklopi s našom i tako nas dovede u vezu s onim što je na slici. I čak i kada

u magnovenju svetla i boje apstraktne forme prev ladaju, uvek su tragovi stvarnosti utkani u samu tvar slike. Narativi otpočinju, ali bez namere da se okončaju poput dezorijentisanih, prolaznih misli koje nagoveštavaju, ali se ne zadržavaju. Ti tragovi realnosti su kako fizički tako i metaforični belezi: otisci prstiju na negativima, jedva prepoznatljivi odsjaji neba na fotografiji, lice koje se pomalja iz eksplozije jarkih boja. Autorkine fotografije nagoveštavaju nam mogućnost prostora iza plošnosti, unutrašnjost prezasićenu slikama koja može biti i naša.

Njene fotografije oslikavaju sofistici ranu vezu između našeg unutrašnjeg života koji se sastoji od raznoraznih slika u našem umu i fotografija koje nam pomažu da formiramo ospoljenu realnost. Distinktivnim poetskim jezikom, njene slike vraćaju nam pojam privatnog i intimnog u epohi izloženosti društvenim mrežama, ne poku šavajući da negiraju njihov uticaj. Kroz dijalek tiku raznovrsnih estetika koje nastaju iz bogatstva digitalnih predstava s jedne strane i tradicije „obične” i eksperimentalne fotografije s druge, radovi Aleksi-Meshišvili nenametljivo dočaravaju naš Zeitgeist.

—MIHAELA KIRIAK

Braid (Light) , 2016, Archival pigment print

 

 

 • ALEKSI-MESKIŠVILI Ketuta
 • BALADI Lara
 • BLANK Andreas
 • BORGERMANS Hilde
 • BOŽANIĆ Antonia
 • DESTIL MARKOVIĆ Milovan
 • DRAŠKOVIĆ BOČKOV Kristina
 • EDEFALK Sesilija
 • EFEMERKI Jasna DMITROVSKA + Dragana ZAREVSKA
 • EKIDŽI Nezaket i ŠAHAR Markus
 • FAJFRIĆ Bojan
 • FILIPS Suzan
 • FUDONG Jang
 • HAN Mariana
 • HOLCER Dženi
 • HUŠMAN Ana
 • IKEMURA Leiko
 • ILIĆ Siniša
 • IVKOVIĆ Ivana
 • JANIČIĆ Tadija
 • JUHANSON Peter
 • k.r.u.ž.o.k
 • KARAMUSTAFA Gulsun
 • KENTRIDŽ Vilijam
 • KLOC Franciska
 • KOVAČ Irena
 • KRIPENDORF Dejvid
 • LEVANDOVSKI Via
 • Lorens Dženet
 • MAKSIMOVA Natali
 • MARKOVIĆ Dejan
 • MELHUS Bjørn
 • MILADINOVIĆ Anuk
 • MILAK Radenko
 • MILISAVLJEVIĆ Olga
 • MOFAT Trejsi
 • NIKOLIĆ Nemanja
 • PERIĆ Vladimir i Milica
 • PIROGOVA Saša
 • RADULOVIĆ Siniša
 • RAEDLE Rena & JEREMIĆ Vladan
 • REINHARD Aurora
 • RUBIKU Anilјa
 • SELANDER Lina
 • ŠIROKI Asako
 • SJUN Sun
 • SKOKO Snežana
 • SOLAKOV Dimitar
 • STANOJEVIĆ Jovanka
 • TOMIĆ Miloš
 • TRPKOVIĆ Jelena
 • VASILEVA Mariana
 • VEPREVA Anastasia
 • VUČIĆEVIĆ Dejana
 • ĐURĐEVIĆ Biljana