Aktivacija čitalačkog kutka- Čija je izložba? – razgovor

img_3067

Muzej grada Beograda, Resavska 40b, prvi sprat

petak, 21. oktobaru 18 sati

Učesnice/učesnici: Nataša Bodrožić,Irena Borić, Vladan Jeremić, Danilo Prnjat, Svetlana Subašić i publika

Program čitalačke grupe k.r.u.ž.o.k.

Grupa k.r.u.ž.o.k. u saradnji sa članovima redakcije DeMaterijalizacija umetnosti


Aktivacija čitalačkog kutka – ČIJA JE IZLOŽBA?

Članovi redakcije portala za umetničku kritiku DeMaterijalizacija umetnosti u saradnji sa publikom i pozvanim gostima otvoriće razgovor na temu „Čija je izložba?“,koji bi trebalo da otvori pitanja reprezentacijskog karaktera bijanalnih umetničkih izložbi, sistema produkcije i istorijsko-umetničkog nasleđa na koji se ovakav vid umetničke proizvodnje i reprezentacije umetnosti oslanja i reprodukuje.

Razgovor ima za cilj da otvori polje za promišljanje drugačijih načina proizvodnje i rada u polju umetnosti, inkluzivnosti polja umetnosti u odnosu na polje proizvodnog rada i manifestovanja ovih odnosa kroz sistem dominantnih kulturnih (re-) produkcija današnjice.

DeMaterijalizacija umetnosti je mesto za kritiku, analizu i promišljanje savremene umetničke teorije i prakse. Naziv portala referiše na delovanje koje je “dematerijalizovano” u smislu “bezinteresnog” i društveno-emancipatorskog pristupa polju umetnosti, ali “materijalizovano” u smislu neodvojivosti od materijalnih socio-ekonomskih procesa i političkih promena. Portal pruža podršku tendencijama koje u lokalu kritički preispituju dominantni neoliberalni diskurs u kulturi i umetnosti.

k.r.u.ž.o.k

Nataša Bodrožić (1978.) rođena je u Splitu, Hrvatska. Živi i radi u Zagrebu.

Irena Borić (1982.) rođena je u Zagrebu, Hrvatska. Živi i radi u Mariboru, Slovenija.

Fokus Grupa (Iva Kovač, rođena 1983. & Elvis Krstulović, rođen 1982.) Žive i rade u Rijeci, Hrvatska.

Ivana Meštrov (1977.) rođena je u Zagrebu, Hrvatska. Živi i radi u Zagrebu.

 • ALEKSI-MESKIŠVILI Ketuta
 • BALADI Lara
 • BLANK Andreas
 • BORGERMANS Hilde
 • BOŽANIĆ Antonia
 • DESTIL MARKOVIĆ Milovan
 • DRAŠKOVIĆ BOČKOV Kristina
 • EDEFALK Sesilija
 • EFEMERKI Jasna DMITROVSKA + Dragana ZAREVSKA
 • EKIDŽI Nezaket i ŠAHAR Markus
 • FAJFRIĆ Bojan
 • FILIPS Suzan
 • FUDONG Jang
 • HAN Mariana
 • HOLCER Dženi
 • HUŠMAN Ana
 • IKEMURA Leiko
 • ILIĆ Siniša
 • IVKOVIĆ Ivana
 • JANIČIĆ Tadija
 • JUHANSON Peter
 • k.r.u.ž.o.k
 • KARAMUSTAFA Gulsun
 • KENTRIDŽ Vilijam
 • KLOC Franciska
 • KOVAČ Irena
 • KRIPENDORF Dejvid
 • LEVANDOVSKI Via
 • Lorens Dženet
 • MAKSIMOVA Natali
 • MARKOVIĆ Dejan
 • MELHUS Bjørn
 • MILADINOVIĆ Anuk
 • MILAK Radenko
 • MILISAVLJEVIĆ Olga
 • MOFAT Trejsi
 • NIKOLIĆ Nemanja
 • PERIĆ Vladimir i Milica
 • PIROGOVA Saša
 • RADULOVIĆ Siniša
 • RAEDLE Rena & JEREMIĆ Vladan
 • REINHARD Aurora
 • RUBIKU Anilјa
 • SELANDER Lina
 • ŠIROKI Asako
 • SJUN Sun
 • SKOKO Snežana
 • SOLAKOV Dimitar
 • STANOJEVIĆ Jovanka
 • TOMIĆ Miloš
 • TRPKOVIĆ Jelena
 • VASILEVA Mariana
 • VEPREVA Anastasia
 • VUČIĆEVIĆ Dejana
 • ĐURĐEVIĆ Biljana