Adela Jušić i Lana Čmajčanin

Ja više nikada neću pričati o ratu, 2011, video performans, 9’42”, Ed. 5+2 AP

Ovaj video performans dve umetnice Lane Čmajčanin i Adele Jušić skreće pažnju na posle ratnu situaciju u kojoj se priča o ratu posle. Lično iskustvo pokazuje da je nemoguće u svakodnevnom životu ne pričati o ratu. U ovom performansu ove dve umetnice pokušavaju da izraze sve moguće emocije koje nose u vezi sa ratom, ali i da ukažu na različite aspekte priče o ratu, kao na primer, kako nacionalističke partije koriste u medijima stalno prisećanje na rat da bi održavali moć i nacionalistički front među ljudima u bivšoj Jugoslaviji.

 

Adela Jušić (1982) je diplomirala na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu. U svom radu koristi video, instalaciju, performans. Njena umetnička praksa je društveno angažovana i ukorenjena u ličnom iskustvu, pokreće temu rata u BiH, položaj žena u ratu, odnos religije i tradicije. Koosnivač i član Asocijacije za kulturu i umetnost CRVENA. Živi i radi u Sarajevu.

adelajusic.com

 

Lana Čmajčanin (1983) je diplomirala na Akademiji likovih umetnosti u Sarajevu. U svojim radovima kroz upotrebu različitih medija nastoji da akcentuje nacionalne reprezentacije identiteta i relativnost percepcije.  Osnivač i član Asocijacije za kulturu i umetnost CRVENA. Živi i radi u Sarajevu.

lanacmajcanin.com

 • Jan Fabr
 • Ana Adamović
 • Vladimir Nikolić
 • Radoš Antonijević
 • Aleksandrija Ajduković
 • Aleksandar Dimitrijević
 • Dušica Dražić
 • Dubrаvkа Sеkulić
 • Aleksandar Jestrović Jamesdin
 • Antea Arizanović
 • Mileta Prodanović
 • Žolt Kovač
 • Goranka Matić
 • Vladimir Perić
 • Škart
 • Dragoljub Raša Todosijević
 • Nataša Kokić
 • Ana Hušman
 • Ansi Kasitoni
 • Samuil Stojanov
 • Karsten Konrad
 • Anika Strom
 • Miloš Tomić
 • Berit Talpsep
 • Ahmet Out
 • Juka Korkeila
 • XYZ
 • Darinka Pop Mitić
 • Gordana Anđelić Galić
 • Mladen Miljanović
 • Dejan Kaludjerović
 • Vlatka Horvat
 • Vladimir Miladinović
 • Мlаdеn Bizumić
 • Artur Žmijevski
 • Dubrаvkа Sеkulić
 • Jasmina Cibic
 • Adela Jušić i Lana Čmajčanin
 • Аdriјаnа Gvоzdеnоvić
 • Andrea Palašti