Fljaka Haliti

Ja, Ti i sve koje poznajemo, 2010-13, video

 

Fljaka Haliti (1982) je diplomirala na Akademiji likovnih umetnosti u Prištini. Kao konceptualni umetnik u svom radu se izražava kroz različite medije ( video, fotografija, performans, instalacija) istražujući teme prisutne u savremenom društvu i/ili u umetnosti. Izlagala je na samostalnim i grupnim izložbama u Španiji, Nemačkoj, Belgiji, Makedoniji, Sloveniji, Srbiji. Živi i radi u Prištini, Minhenu i Beču.

 

 

 • Jan Fabr
 • Ana Adamović
 • Vladimir Nikolić
 • Radoš Antonijević
 • Aleksandrija Ajduković
 • Aleksandar Dimitrijević
 • Dušica Dražić
 • Aleksandar Jestrović Jamesdin
 • Antea Arizanović
 • Mileta Prodanović
 • Žolt Kovač
 • Goranka Matić
 • Vladimir Perić
 • Škart
 • Dragoljub Raša Todosijević
 • Nataša Kokić
 • Ana Hušman
 • Ansi Kasitoni
 • Samuil STOJANOV
 • Karsten Konrad
 • Anika Strom
 • Miloš Tomić
 • Berit Talpsep
 • Ahmet Out
 • Juka Korkeila
 • XYZ
 • Darinka Pop Mitić
 • Gordana Anđelić Galić
 • Mladen Miljanović
 • Dejan Kaludjerović
 • Vlatka Horvat
 • Vladimir Miladinović
 • Мlаdеn Bizumić
 • Artur Žmijevski
 • Dubrаvkа Sеkulić
 • Andrea Palašti
 • diSTRUKTURA
 • Маrkо Crnоbrnjа
 • Balint Sombati
 • Fljaka Haliti