Kreativni tim

Kreativna podrška: Borut Vild, Branislav Dimitrijević, Dejan Sretenović, Dejan Todorović

 

Producentkinja izložbe: Vesna Milić
Administrativna podrška: Olivera Nastić

 

Odnosi sa javnošću: Miroslav Karić, Nataša Lazić

 

Direktorka Kulturnog centra Beograda: mr Marina Đurđević
Koordinatorke projekta: Svetlana Petrović, Zorana Đaković
Glavna organizatorka: Jasmina Petković
Odnosi sa medijima i javnošću: Davorka Tolić-Milosavljević
Asistentkinja: Dragana Rusalić