Publikacije

 

Katalog 50. Oktobarskog salona
Katalog Oktobarskog salona pored uvodnog razgovora umetničke direktorke
Branislave Anđelković sa urednicom magazina „Kvart“ Miom David sadrži
niz tekstova istaknutih kustosa, istoričara i teoretičara umetnosti,
kao i iskaze umetnika. Ovom publikacijom pružen je detaljan uvid u rad
ovogodišnjih izalagača, njihove specifične umetničke jezike i
filozofije. Autori tekstova u katalogu su između ostalih Branislav
Dimitrijević, Slavko Timotijević, Stevan Vuković, Mileta Prodanović,
Svebor Midžić, Branka Ćurčić, Mika Hanula, Jon Peter Nilson, Tami
Kac-Frajman, Ernest Larsen.

 

thvodic.jpg  Vodič 50. oktobarskog salona
U vodiču je u kratkoj formi pojedinačno predstavljen svaki umetnik na
izložbi kroz kompleksnost svoje umetničke, intelektualne, političke i
etičke pozicije. Vodič ima za cilj da na komunikativan način ponudi
osnovne informacije o svakom izloženom projektu i inspirativnim
stavovima njihovih autora.

 

thpkcover.jpg Pažnja kritika
Knjiga od 500 strana, sa 167 kritika 75 autora, sa desetak fotografija,
bibliografijama i hronologijama važnijih događaja po decenijama, sa 5
komentara i rezimeima na engleskom jeziku, objavljena je povodom 50
godina Oktobarskog salona. Priređivači su Aleksandra Mirčić, Gordana
Dobrić, Aleksandra Estela Bjelica Mladenović Aleksandra i Radonja
Leposavić.

 

thbeogradskoiskustvo.jpg Beogradsko iskustvo: Oktobarski salon
Publikacija koja je objavljena povodom jubileja najpoznatije likovne
manifestacije kod nas, kao i planirane realizacije  projekta
“Beogradsko iskustvo: Oktobarski salon”  u Istanbulu, pored kratkog
osvrta na istorijat Salona, Jasmine Čubrilo, obuhvata uvodni tekst
bivše direktorke Kulturnog centra Danice Jovović Prodanović i tekstove
u kojima je svoje iskustvo iznelo pet umetničkih direktora: Anda
Rotenberg, Darka Radosavljević, Rene Blok, Lorand Heđi, Bojana Pejić.

 

  Deplijan OK.MSUB
Članovi Omladinskog Kluba MSUB  izdaće deplijan u štampanoj i
elektronskoj formi (na sajtu Oktobarskog salona)  u kome će objaviti
radove sa izložbe  koje su odabrali kao najzanimljivije i
najkomunikativnije uz kratak pisani prikaz o svakom odabranom radu i
fotografiju rada. Cilj ovog projekta je upoznavanje sa vršnjacima i 
uspostavljanje  komunikacije sa njima koja se bazira na sadržaju
izložbe, odnosno izabranih radova.