Uvod

49. Oktobarski Salon, Beograd

Umetnik-građanin / Umetnica-građanka


Kontekstualne umetničke prakse

26. septembar – 9. novembar 2008.

 

Umetnička direktorka

Bojana Pejić

 

Asistentkinje

Vida Knežević i Ivana Marjanović

 

Arhitektura postavke

arh. Slobodan Danko Selinkić