Umetnici

Avrahami Reli
Adamović Ana
Arizanović Antea
Bajević Maja
Bartana Jael
Beker Luc
Berti Kristijano
Budri Polin / Lorenc Renata
Eksport Vali
Girls on Horses
Girs Kendel
Goba Kaspar
Gržinić Marina/Šmid Aina
Grigoresku Jon
Grozdanić Živko
Grubić Igor
Grupa Spomenik
Dakić Danica
DAH teatar
Dimitrijević Braco
Dokuzović Lina
Đerković Andrej
Žmijevski Artur
Zdjelar Katarina
Zigmund Judit
Iveković Sanja
Isufi-Koja Fitore
Jeremić Vladan
Kalin Dan
Kamerić Šejla
Karamustafa Gilsin
Landau Sigalit
Liju Vei Liju
Marković Milovan Destil
Marković Nikoleta
Martinis Dalibor
Matić Goranka
Internacionalni štrajk umetnika
Nikšić Damir
Novi kolektivizam
Ostojić Tanja
Pavlović Vesna
Perjovši Dan
Pogačar Tadej
Pop-Mitić Darinka
Popivoda Marta
Popović Zoran
Prnjat Danilo
Radić Jelena/Frojdman Eduard
Resler Oliver
Rist Pipiloti
Rosler Marta
Sander Katja
Smiljanić Ivana
Sombati Balint
Stanojkoviќ Sašo
Stejerl Hito
Stilinović Mladen
Stojanović Branimir
Stojanović Saša
Til Frank
Todosijević Dragoljub Raša
Tomašević Jelena
Tomić Milica
Travanj Ranko
Trbuljak Goran
Trogeman Egbert
Ćehaja Nurhan
Urkom Gergelj
Filova Eva
Hajredini Driton
h.arta
Hofner Ana
Что делать?
ŠKART + Horheškart + Proba
Šoškić Ilija
Queer kabare