Uvod

48. Oktobarski salon/Mikronarativi
Beograd, 29. Septembar – 11. Novembar, 2007.
 
48. oktobarski salon naslovljen MIKRONARATIVI predstaviće radove 86 umetnika iz 13 zemalja iz celog sveta, izabranih po pozivu umetničkog direktora Salona Lorana Heđija, renomiranog kustosa iz Mađarske, i asistenta Saše Janjića, kustosa iz Beograda. Oko sedamdeset umetnika iz različitih zemalja sveta, sa svih kontinenata, biće pozvani u Beograd i uključeni u neposredni dijalog sa petnaest domaćih umetnika i njihovim radovima. Na izložbi će biti predstavljeni već gotovi i novi radovi. Izložba se sastoji iz dva dela. Prvi, veći deo, naslovljen Iskušenja malih realnosti – Mikrozajednice predstavlja internacionalne umetnike srednje i mlađe generacije, koji se suočavaju sa problematikom kreiranja novih antropoloških konstelacija i mikrokomunikativnih situacija. Drugi deo ima naslov Urbana raskršća – Njujork, Pariz, Seul. U ovom delu biće predstavljeni umetnici iz tri metropole sa tri različita kontinenta, koje se često vrednuju kao reference umetničkih strategija mlađih generacija.
 
Ovogodišnja međunarodna izložba prezentuje umetničku poruku, koja označava novi stav i novu orijentaciju umetnika u epohi radikalizacije globalnih konflikata između političkih sistema, religija, ideologija i sociokulturnih vrednosnih struktura. Mikronaracije su pokušaj da se umetnička praksa iznova definiše u mnoštvu kompleksnih sociokulturnih situacija, pri čemu one sa svojom fragmentarnom, spontanom, antiteleološkom, tolerantnom, otvorenom i senzibilnom prijemčivošću reflektuju tipično post-utopističko stanje naše savremene epohe i nude jedan nov, verodostojan i skroman način čitanja.
 
Izložba će biti postavljena u različitim muzejskim, galerijskim i alternativnim prostorima u gradu (Muzeju „25. maj“, Kući legata, Javnom kupatilu Beograd, Likovnoj galeriji i Galeriji Artget u Kulturnom centru Beograda), u periodu od 29. septembra do 11. novembra 2007. godine.
 
Izložbu će pratiti reprezentativni dvojezični katalog sa tekstualnim tumačenjem projekta, umetničkog direktora i njegovog asistenta, a grafički dizajn će uraditi autor vizuelnog identiteta Salona Isidora Nikolić.
 
Skupština grada Beograda www.beograd.org.yu je osnivač i pokrovitelj, a Kulturni centar Beograda www.kcb.org.yu je organizator ove međunarodne izložbe.