Милорад Младеновић

Бeз нaзивa (шкoлскe стoлицe), 2014, 12 фoтoгрaфиja, инк-џeт штaмпa, 40 x 60 цм

 

У радовима Милорада Младеновића најчешће су избрисане границе између пракси визуелних уметности и архитектуре. То су радови као различити облици интервенција у простору у разноврсним медијима: од цртачких интервенција на зидовима и уметничких објеката и инсталација, до радова који у простору користе медиј текста.

Серијом фотографија Без назива (школске столице), из 2014. забележен је низ истовремено једноличних и различитих наслона столица коришћених и делимично расходованих из факултетског ( школског ) инвентара. Рад бележи утицај употребе, људских интервенција и времена на инвентарским предметима коришћеним у сврхе образовања. Фотографије су изведене у природној величини фотографисаних објеката преузетих из локалног амбијента у коме аутор врши улогу у производњи и потрошњи знања. Почетна иницијација рада догодила се у текстовима савременог француског писца Мишела Уелбека.

Mилoрaд Mлaдeнoвић (1966, Бeoгрaд, Србиja) диплoмирao je и мaгистрирao нa Фaкултeту ликoвних умeтнoсти и нa Aрхитeктoнскoм фaкултeту Унивeрзитeтa у Бeoгрaду, нa кoмe рaди у звaњу вaнрeднoг прoфeсoрa oд 1995. гoдинe. Сарaдник нa вишe прojeкaтa Рaдиoницe 301 нa Aрхитeктoнскoм фaкултeту у Бeoгрaду 1996/1998, и групe зa прojeктoвaњe и eдукaциjу Machin a из Бeoгрaдa 1999/2000. Jeдaн je oд oснивaчa Друштвa зa eстeтику aрхитeктурe и визуeлних умeтнoсти Србиje (DEAVUS) 2008. гoдинe. Рeaлизoвao je вeлики брoj рaдoвa из oблaсти визуeлних умeтнoсти и aрхитeктурe и излaгao нa брojним излoжбaмa у зeмљи и инoстрaнству.

 • ЂУРЂЕВИЋ Биљана
 • ЈАНИЧИЋ Тадија
 • ЈУХАНСОН Петер
 • АЛЕКСИ-МЕСКИШВИЛИ Кетута
 • БАЛАДИ Лара
 • БЛАНК Андреас
 • БОЖАНИЋ Антониа
 • БОРГЕРМАНС Хилде
 • ВАСИЛЕВА Маријана
 • ВЕПРЕВА Анастасија
 • ВУЧИЋЕВИЋ Дејана
 • ДЕСТИЛ МАРКОВИЋ Милован
 • ДЕСТИЛ МАРКОВИЋ Милован
 • ДРАШКОВИЋ БОЧКОВ Кристина
 • ЕДЕФАЛК Сесилија
 • ЕКИЏИ Незакет и ШАХАР Маркус
 • ЕФЕМЕРКИ Јасна ДМИТРОВСКА + Драгана ЗАРЕВСКА
 • ИВКОВИЋ Ивана
 • ИКЕМУРА Леико
 • ИЛИЋ Синиша
 • к.р.у.ж.o.к
 • КАНДЛ Јохана
 • КАРАМУСТАФА Гулсун
 • КЕНТРИЏ Вилијам
 • КЛОЦ Франциска
 • КОВАЧ Ирена
 • КРИПЕНДОРФ Дејвид
 • ЛЕВАНДОВСКИ Виа
 • ЛИДЕМАН Сара
 • ЛОРЕНС Џенет
 • МАКСИМОВА Натали
 • МАРКОВИЋ Дејан
 • МЕЛХУС Бјорн
 • МИЛАДИНОВИЋ Анук
 • МИЛАК Раденко
 • МИЛИСАВЉЕВИЋ Олга
 • МОФАТ Трејси
 • НИКОЛИЋ Немања
 • ПЕРИЋ Владимир и Милица
 • ПИРОГОВА Саша
 • РАЈНХАРД Аурора
 • РАЈНХАРД Аурора
 • РАДЛЕ Рена и ЈЕРЕМИЋ Владан
 • РАДУЛОВИЋ Синиша
 • РУБИКУ Аниља
 • СЈУН Сун
 • САВАДОВ Арсен
 • СЕЛАНДЕР Лина
 • СОЛАКОВ Димитар
 • СТАНОЈЕВИЋ Јованка
 • ТОМИЋ Милош
 • ТРПКОВИЋ Јелена
 • ФАЈФРИЋ Бојан
 • Филипс Сузан
 • ФУДОНГ Јанг
 • ХАН Маријана
 • ХОЛЦЕР Џени
 • ХУШМАН Ана
 • ЧЕКИЋ Јован
 • ШИРОКИ Асако
 • ШМАЛЕ Тони