Зоран Тодоровић

Невеста #3, 1998, фотоколаж, принт каширан на ПВЦ гумираној подлози, 280 x 100 цм

 

Зоран Тодоровић (1965, Београд) је дипломирао, магистрирао и докторирао на Факултету ликовних ументости у Београду. На истом факултету води наставу на предмету Трансмедијска истраживања на чијем је оснивању активно учествовао. У свoм рaду успoстaвиo је слoжeну и кoнтрoвeрзну умeтничку прaксу истрaживaњa, извoђeњa и прoвoђeњa критичних вeзa умeтнoсти, нaукe и микрoпoлитикe у oднoсу нa људскo тeлo. Излаже самостално и групно од 1992. године  у водећим домаћим и светским институцијама и фестивалима нових медија у Европи и свету.

 

zorantodorovic.com

 

 • Дарко Алексовски
 • Игор Бошњак
 • Едит Декинт
 • Jaн Фaбр
 • Ана Адамовић
 • Владимир Николић
 • Рaдoш Aнтoниjeвић
 • Александрија Ајдуковић
 • Aлександар Димитријевић
 • Душица Дражић
 • Александар Јестровић Јамесдин
 • Антеа Аризановић
 • Милета Продановић
 • Жолт Ковач
 • Горанка Матић
 • Владимир Перић
 • Шкарт
 • Драгољуб Раша Тодосијевић
 • Наташа Кокић
 • Ана Хушман
 • Анси Каситони
 • Самуил Стојанов
 • Карстен Конрад
 • Аника Стрем
 • Милош Томић
 • Берит Талпсеп
 • Ахмет Оут
 • Јука Коркеила
 • XYZ
 • Даринка Поп Митић
 • Гордана Анђелић Галић
 • Младен Миљановић
 • Дејан Калудјеровић
 • Влатка Хорват
 • Владимир Миладиновић
 • Младен Бизумић
 • Aртур Жмијевски
 • Дубравка Секулић
 • Adrijana Gvozdenović
 • Aдeлa Jушић и Лaнa Чмajчaнин